דוכן צ'ורוס מצופה עם גלידה

צ'ורוס ארוך מוזהב, מטוגן במקום, מצופה בשטויות שאספנו מחנות הממתקים, גלידה טובה וישר לסטורי!

1-2311-2231-821-331-281-1091-71