לוינסקי פינת נתניה

שילוב של שוק נתניה ושוק לוינסקי ואהבה אמיתי לפחמימות מוביל לזה...