לילות מרקש

כי כולנו באיזשהו מקום עבדנו פעם אצל מלך מרוקו