דוכן סביח מפורק

כל הטוב הזה הפעם בצלחת ואם חשבתם שנוותר על הפיתה בצד אז טעיתם!