עליסה בארץ הפלאות

עליזה, אליסה, אליס, איך שתרצו לקרוא לה אנחנו נזרום. הקונספט קלאסי עם אינסוף תשוקות ורעיונות, ככה זה נראה אצלנו….

Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_010Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_013Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_017Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_025Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_040Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_043Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_044Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_048Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_050Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_052Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_055Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_056Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_060Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_061Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_063Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_070Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_075Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_077Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_086Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_089Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_009Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_093Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_094Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_103Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_107Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_110Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_125Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_127Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_133Tomer_Foltyn_2020_03_12_Sisense_Purim_188