קיץ על החוף, רק במשרד

לא צריך לחפש את השלט "ים"' אנחנו נביא אותו אליכם/ בסטייל...