שבועות בכפר

גבינות, יין, כרכרות סוסים, חציר ומה שביניהם