שישי ישראלי

על בסיס של עראק והרבה שמן עמוק, מנסים ללקט בבת אחת את כל הבתים הישראליים ביום שישי לקונספט מדוייק