block party

אתם תספקו את הלוקיישן הכי חשוך, הרוס, עמום ואפל, אנחנו נאיר, נברמן, נאכיל ונעצב.
במסיבה העיקר זה לשתות ולרקוד והאוכל עצמו יתאים לריקודים, ללא עמידה בתורים והכנות מורכבות.