vintage

פורד אנגליה, מיני מיינור, סוסיתא, חיפושית, ריקשות שונות ועוד מגוון רכבים, שעברו הסבה במיוחד עבור הגשת האוכל מהן, הופכות את האוכל למוקד תשומת הלב , זוללות סוללה מכל מכשירי הסלולר, מכבבות באינסטגרם ומה לא..  למשוגעים שבינינו!