In London

את התפריט כבר הרכיב יחד, זה יכול להיות חלבי או בשרי, לונדון הקלאסית או לונדות הבורגנית, לילה או ערב, קל או כבד, העיקר שהטלפון האדום יהיה….

inlondon13inlondon12inlondon11inlondon10inlondon9inlondon8inlondon7inlondon6inlondon5inlondon4inlondon3inlondon2inlondon1